โซลินอยด์วาล์วประเภทต่างๆ

โซลินอยด์วาล์ว คือ อุปกรณ์ทางอิเล็คโตรแมคเนติค ที่ใช้ควบคุมปริมาตรของของไหลที่ไหลผ่านท่อ โดยการเปิดหรือปิดที่รู orifices ของตัววาล์ว โดยสามารถแบ่งออกได้ 3 ประเภท คือ

 

Direct Operated

หลักการ : โซลินอยด์วาล์วเปิด-ปิดโดยอาศัยแรงจาก Coil และสปริงเพียงอย่างเดียว

ข้อดี : ไม่จำเป็นต้องอาศัยความดันของของไหลในการช่วยเปิด-ปิด

ข้อจำกัด : มักจะใช้กับโซลินอยด์วาล์วที่มีขนาดไม่ใหญ่นักส่วนมากจะอยู่ขนาด 1/8″-1/4″

 

Pilot Operated

หลักการ : โซลินอยด์วาล์วเปิด-ปิดโดยอาศัยหลักการความต่างของความดัน กล่าวคือ มีการจ่ายไฟเข้า

คอยล์เพื่อให้เกิดการ Pilot ของของเหลวที่อยู่ด้านบนของแผ่นไดอะแฟรม ซึ่งจะทำให้เกิด

ความแตกต่างระหว่างความดันด้านบนแผ่นไดอะแฟรมกับความดันของของไหลที่ไหลเข้ามา

จึงทำให้แผ่นไดอะแฟรมยกขึ้นซึ่งจะทำให้เกิดการเปิด-ปิดของโซลินอยด์วาล์ว

ข้อดี : โครงสร้างแบบนี้จะใช้กับโซลินอยด์วาล์วที่มีขนาด 3/8″ ขึ้นไป โดยขณะที่คอยล์ไม่จำเป็นต้องมี

ขนาดใหญ่ (เพราะคอยล์ทำหน้าที่เพียงแค่เปิดรู Pilot) จึงทำให้ราคาถูกและเป็นที่นิยมใช้

ข้อจำกัด : เนื่องจากต้องอาศัยความดันของของไหลในการช่วยเปิด-ปิด ดังนั้นจึงไม่สามารถ

นำไปใช้กับงานที่มีความต่างของความดันต่ำได้

 

Combine Operated

หลักการ : โซลินอยด์วาล์วเปิด-ปิดโดยอาศัยแรงจากทั้ง Coil และ Mechanic ภายใน

ข้อดี : ใช้กับโซลินอยด์วาล์วที่มีขนาด 3/8″ ขึ้นไปและของไหลมีความต่างของความดันต่ำๆได้

ข้อจำกัด : ราคาจะสูงกว่าแบบ Pilot Operated เพราะขนาดของ Coil จะต้องใหญ่กว่า

 

ระบบนิวเมติก-ไฮโดรลิคครบวงจร ศูนย์รวมอุปกรณ์โซลินอยด์วาล์วทุกชนิดทั้งปลีกและส่ง

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *